Reglament

 1. La Garba Cycling Club organitzà La Garba, ruta cicloturista no competitiva. La sortida i l’arribada serà a L’Ampolla (Delta de l’Ebre).
 2. La prova compta amb diferents distàncies, aproximadament:
  • Lo Flamenc 343km +5410m
  • La Cabra 226km +3920m
  • Lo Cabrit 130km +1550m
  • La Garba 123km +80m
  • Lo Manoll 83km +60m
 3. El recorregut no estarà senyalitzat físicament i els participants seguiran el mateix a través del track que l’organització els facilitarà. La ruta serà sorpresa fins uns dies abans de l’esdeveniment, els tracks s’enviaran als inscrits via correu electrònic.
 4. Hi haurà diferents punts d’avituallament durant la ruta.
 5. Els inscrits podran recollir la bossa del corredor i el dorsal, en els horaris establerts per l’organització en l’apartat corresponent de la web. S’ha de presentar el DNI, o mostrar la fotocopia del mateix en el cas de recollir el d’una altra persona inscrita.
 6. El recorregut està obert al trànsit en tot moment, el participant ha de respectar el Reglament General de Circulació vigent.
 7. La ruta és apta per bici gravel o btt. Està permès participar amb bicicletes elèctriques
 8. La inscripció a qualsevol modalitat de la prova és personal i intransferible, i suposa l’acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra. Les inscripcions es tancaran quan s’arribi al límit establert per la organització, o el dijous abans de la prova. 
 9. Assegurança de cancel·lació: En cas d’anul·lació, la organització només tornarà l’import de la inscripció si el participant afectat va realitzar el pagament d’assegurança de devolució a l’hora de fer la inscripció, que s’estableix en 10€ i que quedaran dipositats per les despeses ocasionades. Aquesta devolució només es realitzarà fins a 15 dies abans de l’inici de la prova. Després d’aquesta data no es reemborsarà cap inscripció.
 10. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització. Aquesta assegurança cobrirà els següents punts:
  – Assistència sanitària de forma il·limitada per a accidents esportius al territori espanyol.
  – Invalidesa segons barem per accident esportiu de fins a 12.000€.
  – Mort per acccident esportiu fins a 6.000€
  La notificació de l’accident esportiu ha de ser comunicada el mateix dia de l’esdeveniment esportiu. La cobertura de l’assistència sanitària o mèdico-quirúrgica únicament serà en els centres assistencials concertats per l’assegurança. 
 11. Els participants de la prova pel fet d’inscriure donen el seu consentiment perquè La Garba Cycling Club, per si mateix o mitjançant terceres entitats, especialment SB HOTELS SPAIN  S.L., tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. Per renunciar a aquesta cessió, el participant haurà de expressar-ho en el formulari d’inscripció en el moment d’inscriure. D’acord amb el que estableix Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, han posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. El participant té el dret d’accedir a aquests arxius amb l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, ha de sol·licitar per escrit enviant un correu electrònic a info@lagarba.com
 12. L’organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i / o materials que puguin afectar els participants i / o espectadors durant la ruta culturista, tot i que vetllarà per evitar-los.
 13. El participant realitza la prova sota la seva absoluta responsabilitat. Així mateix, manifesta que té una condició física òptima per al desenvolupament de la prova i que no pateix cap malaltia que pugui posar en risc la seva integritat física. El participant reconeix que ha estat informat per part de l’organització de totes les característiques de l’activitat (físiques, psicològiques, material, lloc, etc.) i la realitza en ple coneixement de les mateixes, així mateix reconeix que l’activitat realitzar pot suposar un alt requeriment físic i pot tenir conseqüències imprevisibles per a la salut.
 14. El participant eximeix, en qualsevol cas, a l’organització de les reclamacions o demandes pels accidents o malalties que puguin contraure o agreujar durant la prova, per accions o omissions, per danys personals o materials, i, sense caràcter limitador, per robatori, furt o deteriorament de material que pugui produir-se per actes propis, per part d’altres participants, o, fins i tot, durant el desenvolupament de l’activitat.
 15. En cap cas es tornaran els diners de la inscripció , llevat que la prova es suspengui per decisió de l’organització, per causes imputables a la mateixa i / o per motius relacionats amb la pandèmia Coronavirus. En els casos descrits anteriorment, es realitzarà la devolució del preu de la inscripció menys 5€ del cost de gestió.
 16. Davant inclemències climatològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l’organització i que impossibiliten la celebració de la cursa, l’organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l’import de la inscripció.
 17. Pel sol fet d’inscriure en una de les distàncies de la prova s’accepta la totalitat d’aquest reglament. El que no estigui previst, serà sotmès a la decisió de l’organització.